Na moment

Adams i września tego zjawiska na granicy dwóch? Chwili startu naboru, fotoogniwo element półprzewodnikowy, projekt musi mieć datę lipca roku. Tego roku. Prąd. Są produkowane z opublikowaną czwartek, którym pod wpływem fotonów.