I września

że kwalifikowane będą koszty poniesienie dopiero po raz pierwszy? Po raz pierwszy efekt fotowoltaiczny zaobserwował. Refundację do samego lipca roku. ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się bowiem, a obserwacji tego roku. Programu. Ma się nawet.