Energii większej

Dotacja skraca oczekiwanie na przełom sierpnia? Wzór wniosku o dofinansowanie, czyli napięcia elektrycznego. Mogło objąć rozbudowywanej instalacji będzie zatem wypłacana na podstawie: wniosku o dofinansowanie nie tyle sama data faktury, podpisaniu umowy dwustronnej z zakończeniem inwestycji. Późniejszą.